PARIUL MEU
0 evenimente
CASTIG MAXIM
0 lei
loading...
Verifica pariuri sportive si

pariuri live

.
Serie Bilet

(info)

Cod de verificare

(info)

Verifica Pariul

IDENTITATEA SI DATELE DE CONTACT ALE OPERATORULUI

DIRECT SPORT BET S.R.L., cu sediul social in Bucuresti, Sector 6, Drumul Belsugului 51B, avand codul unic de inregistrare (CUI) 33730559 si numar de ordine in Registrul Comertului J40/2987/2015, respecta confidentialitatea si securitatea prelucrarii datelor cu caracter personal.

IDENTITATEA SI DATELE DE CONTACT ALE PERSOANEI RESPONSABILE CU PROTECȚIA DATELOR (RPD) SAU (IN ENGLEZA DPO)

Excelbet a desemnat un responsabil cu protecția datelor („RPD”). RPD-ul nostru poate fi contactat la urmatoarea adresa de mail: dpo@excelbet.ro.

DEFINITII:

 • ANSPDCP reprezinta Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal;
 • date cu caracter personal” inseamna orice informatii privind o persoana fizica identificata sau identificabila (“persoana vizata”); o persoana fizica identificabila este o persoana care poate fi identificata, direct sau indirect, in special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un numar de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identitatii sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale;
 • prelucrare” inseamna orice operatiune sau set de operatiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fara utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, inregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispozitie in orice alt mod, alinierea sau combinarea, restrictionarea, stergerea sau distrugerea;
 • “restrictionarea prelucrarii ” inseamna marcarea datelor cu caracter personal stocate cu scopul de a limita prelucrarea viitoare a acestora;
 • operator” inseamna persoana fizica sau juridica, autoritatea publica, agentia sau alt organism care, singur sau impreuna cu altele, stabileste scopurile si mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal; atunci cand scopurile si mijloacele prelucrarii sunt stabilite prin dreptul Uniunii sau dreptul intern, operatorul sau criteriile specifice pentru desemnarea acestuia pot fi prevazute in dreptul Uniunii sau in dreptul intern;
 • persoana imputernicita de operator” inseamna persoana fizica sau juridica, autoritatea publica, agentia sau alt organism care prelucreaza datele cu caracter personal in numele operatorului;
 • destinatar” inseamna persoana fizica sau juridica, autoritatea publica, agentia sau alt organism careia (caruia) ii sunt divulgate datele cu caracter personal, indiferent daca este sau nu o parte terta. Cu toate acestea, autoritatile publice carora li se pot comunica date cu caracter personal in cadrul unei anumite anchete in conformitate cu dreptul Uniunii sau cu dreptul intern nu sunt considerate destinatari; prelucrarea acestor date de catre autoritatile publice respective respecta normele aplicabile in materie de protectie a datelor, in conformitate cu scopurile prelucrarii;
 • “consimtamant ” al persoanei vizate inseamna orice manifestare de vointa libera, specifica, informata si lipsita de ambiguitate a persoanei vizate prin care aceasta accepta, printr-o declaratie sau printr-o actiune fara echivoc, ca datele cu caracter personal care o privesc sa fie prelucrate.

DRETURILE PERSOANEI VIZATE

 • Dreptul de acces inseamna dreptul persoanei vizate de a obtine o confirmare din partea operatorului ca prelucreaza sau nu datele cu caracter personal care il privesc si, in caz afirmativ, acces la datele respective si la informatii privind modalitatea in care sunt prelucrate datele.
 • Dreptul la portabilitatea datelor se refera la dreptul de a primi datele personale intr-un format structurat, utilizat in mod curent si care poate fi citit automat si la dreptul ca aceste date sa fie transmise direct altui operator, daca acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic.
 • Dreptul la opozitie vizeaza dreptul persoanei vizate de a se opune prelucrarii datelor personale atunci cand prelucrarea este necesara pentru indeplinirea unei sarcini care serveste unui interes public sau cand are in vedere un interes legitim al operatorului. Atunci cand prelucrarea datelor cu caracter personal are drept scop marketingul direct, persoana vizata are cu precadere dreptul de a se opune prelucrarii in orice moment.
 • Dreptul la rectificare se refera la corectarea, fara intarzieri nejustificate, a datelor cu caracter personal inexacte stocate. Rectificarea trebuie comunicata fiecarui destinatar la care au fost transmise datele, cu exceptia cazului in care acest lucru se dovedeste imposibil sau presupune eforturi disproportionate (demonstrabile).
 • Dreptul la stergerea datelor (“dreptul de a fi uitat”) inseamna dreptul persoanei vizate de a solicita sa ii fie sterse datele cu caracter personal, fara intarzieri nejustificate, in cazul in care se aplica unul dintre urmatoarele motive: acestea nu mai sunt necesare pentru indeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate; isi retrage consimtamantul si nu exista niciun alt temei juridic pentru prelucrare; se opune prelucrarii si nu exista motive legitime care sa prevaleze; datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal; datele cu caracter personal trebuie sterse pentru respectarea unei obligatii legale; datele cu caracter personal au fost colectate in legatura cu oferirea de servicii ale societatii informationale.
 • Dreptul la restrictionarea prelucrarii poate fi exercitat in cazul in care persoana contesta exactitatea datelor, pe o perioada care permite verificarea corectitudinii datelor; prelucrarea este ilegala, iar persoana se opune stergerii datelor cu caracter personal, solicitand in schimb restrictionarea; in cazul in care operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal in scopul prelucrarii, dar persoana i le solicita pentru constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta; in cazul in care persoana s-a opus prelucrarii pentru intervalul de timp in care se verifica daca drepturile legitime ale operatorului prevaleaza asupra celor ale persoanei respective.

CE TIPURI DE DATE CU CARACTER PERSONAL COLECTAM

Colectam date cu caracter personal in momentul in care trebuie sa platim castigurile dumneavoastra. De asemenea, agentiile noastre sunt prevazute cu camere video bazate pe sitemul CCTV.

Informații pe care ni le furnizați dumneavoastra sunt:

- Numele, prenumele si CNP-ul

- Imagini din agentile de pariuri.

- Adresele de IP de pe care se rezerva pe website pariuri

In scopul efectuarii platii castigurilor cu o valoare mai mare de 2000 de euro, colectam aditional urmatoarele informatii:

- Data nasterii

- Nr/serie C.I

- Adresa de domiciliu

- Cetatenia

- Copie C.I.

DE CE COLECTAM DATELE DUMNEAVOASTRA CU CARACTER PERSONAL ȘI CARE ESTE TEMEIUL COLECTARII

Este necesar sa colectam datele dumneavoastra cu caracter personal inscrise pe biletele de pariuri in cota fixa castigatoare, pentru a respecta prevederile legale cu privire la retinerea impozitului la sursa.

Este necesar sa colectam date cu caracter personal suplimentare in cazul platilor cu o valoare mai mare de 2000 de euro, pentru a respecta prevederile legale cu privire la combaterea si prevenirea spalarii banilor si a finantarii terorismului (Legea 129/11.07.2019).

Colectam imaginile video din agentiile de pariuri pentru asigurarea prevederilor legale cu privire la securitatea fizica a obiectivelor.

Colectam adresele de IP de pe care se rezerva biletele de pariuri pe website-ul firmei, exclusiv in scopul preventiei fraudelor.

Conform Regulamentului 679/2016 privind protecția datelor, avem identificate temeiurile juridice in baza carora prelucram informațiile dumneavoastra cu caracter personal.

CAT TIMP PASTRAM DATELE CU CARACTER PERSONAL

Pastram datele cu caracter personal furnizate de dumneavoastra pentru o perioada rezonabila de timp, atat cat este necesar pentru a indeplini scopurile descrise mai sus cat și pentru a ne indeplini obligațiile legale carora ne supunem.

DEZVALUIREA DATELOR

Nu vom vinde, dezvalui, distribui datele dumneavoastra cu caracter personal fara a obtine acordul si permisiunea dumneavoastra. Exceptie fac cazurile in care dezvaluirea datelor dumeavoastra are la baza un temei legal (raportarea catre ANAF a impozitului retinut la sursa)

SECURIZAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Toti angajatii, colaboratorii si furnizorii de servicii, care intra in contact cu datele cu caracter personal, trebuie sa actioneze in conformitate cu principiile politicilor si procedurilor de confidentialitate si de securitate a datelor cu caracter personal semnand declaratii si acorduri de confidentialitate cu privire la aceste date. In acelasi timp, ne-am asumat responsabilitatea implementarii unor masuri tehnice si organizatorice corespunzatoare privind protectia confidentialitatii si securitatii datelor cu caracter personal.

LOCATIA DATELOR

Datele cu caracter personal sunt stocate fizic la sediul firmei , pe teritoriul Romaniei, in deplina concordanța cu cerințele legale și in condiții de maxima siguranța și protecție.

POLITICA DE CONFIDENTIALITATE POATE FI SCHIMBATA

Avem dreptul de a modifica, complete Politica de Confidentialitate oricand, afisand Politica de Confidentialitate modificata pe Platforma Online.

DATE CONTACT ALE PRIVIND AUTORITATII NATIONALE PENTRU SUPRAVEGHEREA PRELUCRARII DATELOR CU CARACTER PERSONAL (ANSPDCP)

Adresa: B-dul G-ral Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod postal 010336, Bucuresti, Romania

Mail: anspdcp@dataprotection.ro

Tel: +0318.059.211; + 0318.059.212

1
2
3
4
5
inapoi la lista
X
Simplu
Sistem
Pentru a paria faceti click pe o cota!
Sistem:
 din 
nu se pot face combinari
Nr Variante:
0
Cota totala:
0
Miza:
0
Taxe:
0
Total de plata:
2
3
7
10
+
Castig minim:
0
Castig maxim:
0
Joaca Pariul